Norsk Gassnett – Endring av identitet

Norsk Gassnett – Endring av identitet

Revidering av Norsk Gassnett sin profil, inklusiv en brand guide for bruk. Den nye profilen skal i tillegg til å reflektere selskapets verdier og uttrykk bedre, også appellere mer til målgruppen.

Flere identitetsprosjekter