Intranett

En intern portal for din bedrift

Intranett er bedriftens eget nettverk for informasjon som kun er av intern interesse. Det kan dreie seg om alt fra en liten nettside for de ansatte til et mer omfangsrikt system knyttet opp mot et konserns mange lokale nettverk, hvor man kan gruppere ansatte etter avdeling og/eller arbeidsområde.

En samlet og sikker informasjonsflyt, med alt internt på ett sted.

Sikker innlogging

Dokumentbank

Nyheter og informasjon

Våre kunder sier